6 – Jak si kdo opraví, tak si sedne

Školní vybavení potřebuje údržbu stejně jako vše ostatní. Šestá třída se podílí na udržování školních pomůcek a vybavení letos nejvíce. Poslední jejich prací byla oprava poškozených stoliček k ponku.

Freestyle Kolbenka

Na přelomu listopadu a prosince druhý stupeň vyrazí do gymnastické tělocvičny, kde absolvuje přednášku o sportovní a zdravé výživě a stráví čas v gymnastické tělocvičně vybavené sestavou trampolín a foam pitem. Cena za dopolední vstup s přednáškou bude 240,-/osoba   … Pokračování

Turnaj florbalu

Výběr ze šesté a sedmé třídy odjel ve středu reprezentovat školu na okresní kolo florbalu.

Proběhl třetí Anglický týden

Ve dnech 30. 10. až 3. 11. 2017 proběhl  v naší škole již třetí Anglický týden. Anglický se jmenoval proto, že významná část žáků 2. stupně si procvičovala anglickou konverzaci s rodilými mluvčími, a to po dobu 3 hodin denně … Pokračování

Dotazníkové šetření pro rodiče

Vážení rodiče, ve dnech 22. 11. až 4. 12. 2017 proběhne v naší škole dotazníkové šetření „Klima školy – pro rodiče“. Prosíme Vás o spolupráci. Aby byl obraz školy komplexní, je důležitá účast co největšího množství respondentů. Cílem zjišťování Vašich názorů je … Pokračování