6-9 Knihovna

Již druhým rokem vypůjčujeme žákům II. stupně mnohé knížky ze školní četby přímo ve škole. Sice se nedostane na všechny, ale je to jistě velká pomoc při shánění knih. Na četbu mají žáci vždy dva měsíce, takže kniha putuje mezi … Pokračování

Letecký den v ZŠ Štěchovice

S mírným odstupem se můžete podívat na super fotky a videa s ukázkami modelářského umění. Tuto akci pro děti 1. stupně zařídila paní vychovatelka Denisa.     Letadlo Voňavý kouř Start

Zasedání školské rady

Příští zasedání školské rady se koná ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 18 hodin ve škole. Pokud máte jako rodiče nějaké podněty nebo připomínky, obraťte se na členky školské rady. Budeme se tím zabývat a pokusíme se najít vhodné řešení.

Poslední kroužek keramiky

Včera jsme zakončili naše celoroční snažení – stát se alespoň trochu keramikem. Naučili jsme se základní techniky práce s keramickými hlínami, engobami a glazurami. Zkusili jsme vyrobit sádroryt a odlít si svou vlastní sádrovou formu. Umíme dekorovat i patinovat. Celý … Pokračování

Evropský týden udržitelného rozvoje

„SPOLEČNĚ A ZODPOVĚDNĚ“ tentokrát se 6. třídou. Ráno jsme začali přednáškou Mgr. Miroslava Havránka, který nás zajímavou formou seznamoval s problematikou životního prostředí a vážnými dopady lidských rozhodnutí v různých oblastech světa. Také jsme měli možnost porovnat skladbu jídla a náklady … Pokračování

Evropský týden udržitelného rozvoje

„SPOLEČNĚ A ZODPOVĚDNĚ“ Tak se jmenuje projekt, který na naší škole proběhl v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Jeho cílem bylo seznámit žáky 7. – 9. třídy s tématem udržitelného rozvoje a problémy, kterými se zabývá. Dvoudenní seminář si pro … Pokračování