VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – AKTUALIZOVÁNO

Dne 16.11.2016 proběhnou v rámci třídních schůzek volby členů do školské rady z řad rodičů. Proto žádám všechny rodiče, kteří by měli chuť se takto angažovat, aby zaslali své medailonky na email zsstechovice@email.cz. Dosud zaslané medailonky: Petra Wrlíková Linda Staňková

Zprávy z keramického kroužku

Vážení rodiče, všem, kteří se zasloužili o dovybavení dílny doplňkovým materiálem a pomůckami z „druhé ruky“ velmi děkujeme !!! Všechny věci určitě využijeme. I nadále však potřebujeme staré jehlice na pletení, vyřazené příborové nože a vidličky, stěrky apod…. Hodí se … Pokračování

Přednáška o houbách

Na pátek 21. 10. je pro žáky naší školy připraveno zajímavé a poutavé povídání mykologa Jaroslava Malého. Ten nás ve své přednášce seznámí se základními znalostmi o houbách, s jedlými i jedovatými houbami, promítne nám spoustu krásných fotografií hub, které … Pokračování

Zájezd do Anglie pro žáky 2. stupně

Zájezd do Anglie pro žáky 2. stupně naší školy se uskuteční od pondělí 29. 5. do pátku 2. 6. 2017. Cena pro žáky bude jen 3 000,- až 3 700,- Kč– podle počtu přihlášených žáků (+ kapesné). Plaba se posílá na účet PRO … Pokračování

Vzpomínka na sv. Václava

Vv Protože jsme 28. září zůstali doma, doplnili jsme si v následujících dnech informace povídáním o sv. Václavu a jeho bratru Boleslavovi. Pustili jsme si  také krátké připomenutí smutné události z z roku 935. zde Většina dětí totiž nevěděla, proč … Pokračování

Bubny do škol – preventivní akce

http://www.bubnydoskol.cz/video/ Co je to DrumCircle? Drum Circle je interaktivní zábavná show, uvolnění a v neposlední řadě alternativní výuka ve formě skupinového bubnování. Žáci a pedagogové s pomocí lektora vytvoří ze sebe hudební nástroj, jenž přechází do samotného vystoupení, což je … Pokračování