7_TEST

Přírodopis 29. 5. 2018

Hmyz, brouci: vývin jedince – přímý, nepřímý, proměna hmyzu – dokonalá, nedokonalá, stavba těla hmyzu a brouků, čeledi a zástupci čeledí brouků, povolen vlastnoručně vyrobený tahák  – brouci