35% žáků má vadné držení těla!

V celospolečenském měřítku jsme nedopadli špatně, ale i tak je výsledek žalostný!

V naší škole jsme na tom v porovnání s ostatními školami ještě dobře. I přesto je však pro mě představa, že v každé třídě máme více než 5 dětí s vadným držením těla nebo s nadváhou, děsivá.

Vzít do ruky desky, tužku, seznam tříd – zdánlivě lehký úkol, do kterého jsem se pustil při šetření v oblasti patologie pohybového aparátu. Zařadit žáky do kolonek představuje triviální záležitost, ale dodat si odvahy pro počítání výsledků, to už nikoli. „Vzorek“ naší školy dopadl nadprůměrně, ale…

Každý musí vyvodit vlastní závěry, avšak výsledky jsou dány. Buďte kritičtí k vlastnímu tělu a starejte se o něj lépe než doposud!

Přeji Vám všem dlouho funkčního člověka.

 

Martin Mašek

video-rozhovor-obezitolog

video-rozhovor-fyzioterapeut