6_Ročníková práce z přírodopisu

TVORBA HERBÁŘE

Zadání práce: herbář.6. Tabulka k herbáři: HERBÁŘ

Poslední termín odevzdání: 12. 6. 2018

Herbář je povinný a slouží jako významný podklad ke klasifikaci. A pozor! Práce na herbáři je určena žákům, ne rodičům :).