6_TEST

Přírodopis 29. 5. 2018

Savci 2sudokopytníci, lichokopytníci, chobotnatci, kytovci, letouni, primáti; hlavní znaky, zástupci, pojmenování samců, samic a mláďat, složený žaludek, projít si obrázky v učebnici, pracovním sešitu