6_TEST

Zeměpis 29. 1. 2018

Litosféra: přírodní sféry Země – vysvětlit pojmy, vnitřní stavba Země –  jednotlivé vrstvy, zemětřesení, sopečná činnost, zlomy, vrásy – vrásová a kerná pohoří, zvětrávání, dělení toku řeky, dělení povrchu Země podle výškových rozdílů, podle nadmořské výšky. Projít obrázky v učebnici,  pracovní sešit.