6_TEST

Zeměpis 26. 2. 2018

Atmosféra: zemské sféry, vrstvy a složení atmosféry, podnebí, počasí, důležité rovnoběžky a jejich zeměpisná šířka, slunovraty, rovnodennosti, vymezení podnebných pásů, proudění vzduchu v atmosféře, klimadiagramy,  vypracovaný pracovní list, učebnice – obrázky, PS

pro nepřítomné:  _PL6 atmosféra

Přírodopis 27. 2. 2018

Plazi a ptáci: plazi – hlavní  znaky, stavba těla, dělení, zástupci, pohlavní dvojtvárnost; ptáci – hlavní znaky, druhy peří, krmivá, nekrmivá mláďata, jednotlivé řády ptáků, jejich znaky a zástupci.