6_TEST

Zeměpis 9. 4. 2018

Hydrosféra, pedosféra: definice pojmu, výskyt vody na Zemi, vysvětli pojmy spjaté s tématem (povodí, úmoří, průtok, průliv, průplav, ….., viz. učebnice, pracovní list), pohyby mořské vody, ledovce, sněžná čára, vznik a složení půdy, typy půd podle úrodnosti, činitelé ovlivňující půdu, ohrožení půdy. Projít si učebnici a pracovní list