6_TEST

Přírodopis 17. 4. 2018

Savci (šelmy lasicovité – hlodavci): hlavní znaky savců, stavba těla, dělení (řády, čeledi, jejich hlavní znaky), zástupci, obrázky z učebnice, pracovní sešit