6_ZEMĚPIS – zadání projektu

Měření a výpočet průměrné denní teploty. Hodnotí se správnost měření a výpočtů, sestavení grafu, celková úprava. Graf lze sestrojit na mm papíru a nalepit. Do grafu vyznačte ke každému dni naměřené hodnoty a průměrnou teplotu dne (viz vložený obrázek). Můžete použít vložený dokument nebo napsat rukou. Nezapomeňte teplotu měřit ve stínu a v pravidelných doporučených intervalech. Uveďte místo vašeho měření. Termín odevzdání: nejpozději do 30. 3. 2018

PROJEKTZ6_měření teplot

ukázka podobného grafu:

Výsledek obrázku pro měření teploty graf