7 – 9: Platba za exkurzi do Vídně

Upozornění: Nezapomeňte poukázat 700 Kč na exkurzi do Vídně. Splatnost byla 20. 3., ale několik žáků ještě nemá akci zaplacenou.