7_Odvolání hodiny

V pondělí 11. 6. odpadá 1. vyučovací hodina.