7_TEST

Zeměpis 1. 6. 2018

Jihovýchodní Asie a Východní Asie: poloha, reliéf, vodstvo, hospodářství (průmysl a plodiny), obyvatelstvo (rasy, jazyky), náboženství, jazykové rodiny, jednotlivé státy obou oblastí, politické zřízení států, hlavní města (vyhledat v atlase), práce s atlasem, slepá mapa