7_TEST

Přírodopis 16. 2. 2018

Měkkýši, kroužkovci: hlavní znaky, stavba těla – vnější a vnitřní, zástupci jednotlivých tříd, obrázky – učebnice, PS

 

Zeměpis 26. 2. 2018

Asie – úvod: slepá mapa světa, poloha, základní geografické údaje: rozloha, reliéf, vodstvo, podnebí, vegetační pásy, obyvatelstvo, práce s atlasem, slepá mapa