7_Třídnická hodina

Proběhne v pátek 6. 4. 2018 5. vyučovací hodinu.