8. Španělština

Od začátku školního roku se 11 žáků z 8. ročníku učí španělsky. Zatím to všechny velice baví a hodiny probíhají v radostném „biflování“ nových slovíček, vět, rozhovorů a časování sloves. Co všechno už umějí a jsou odhodlaní nezapomenout aspoň do konce 9. ročníku, si žáci zaznamenávají do žákovských knížek. Rodiče se tak mohou přesvědčit, že skutečně neztrácíme čas 🙂