8+9 – Vyhodnocení Olympiády v českém jazyce

Olympiády se zúčastnilo celkem 16 žáků z 8. a 9. ročníku.

Nejúspěšnější řešitelé (bylo možné dosáhnout 34 bodů):

Jonáš Jelínek – 26 b. (postupuje do okresního kola)

Matyáš Havel – 23 b. (postupuje do okresního kola)

Patricia A. Markusová – 22 b. (náhradník pro okresní kolo)

Vít Suchomel – 20 b.

Helena Bubáková – 19 b.

Všem účastníkům děkujeme, vítězům blahopřejeme!

Poznámka: okresní kolo proběhne 1. 2. 2018 v ZŠ Dolní Břežany.