8,9_Neviditelná výstava

Dnes jsme se na vlastní kůži přenesli do světa nevidomých a mohli si vyzkoušet, co to znamená přijít o 80% vjemů z našeho okolí. V hodinové exkurzi naprostou tmou jsme postupně procházeli prostory v bytě, ulicí, lesem, galerií soch a barem a zdolávali drobné překážky, které nám stály v cestě. Naštěstí jsme měli skvělé průvodce, kteří nás vyvedli z labyrintu zpět do „normálního“ světa. Snad si teď budeme našeho zraku vážit ještě o něco více.

Výsledek obrázku pro neviditelná výstava

Výsledek obrázku pro černá

My na neviditelné výstavě. Snímek byl pořízen v souladu s GDPR.