8_odvolaná hodina

V pondělí 12. 2. odpadá 1. vyučovací hodina.