8_TEST

Přírodopis 28. 5. 2018

Řídící soustavy, nervová soustava: neuron, stavba NS, reflexy, mozek – jednotlivé části a jejich funkce, mícha, nervy, projít obrázky z učebnice a pracovní sešit.