8_TEST

 

Přírodopis 29. 1. 2018

Oběhová soustava: funkce, stavba, srdce – stavba, jednotlivé části včetně důležitých cév, činnost; cévy; krevní oběhy, popis obrázku srdce

Zeměpis 31. 1. 2018

Vodstvo ČR: pojmy povodí, úmoří, hlavní evropské rozvodí ve vazbě na ČR; řeky, jezera, rybníky, přehradní nádrže, podzemní vody v ČR – vznik, původ, příklad, slepá mapa, práce s atlasem