8_TEST

Přírodopis 26. 2. 2018

Dýchací soustava: funkce, stavba a řazení jednotlivých orgánů DS, vnitřní, vnější dýchání, princip dýchání, funkce bránice, dechová frekvence, poplicnice, pohrudnice, graf průběhu dýchání, ohrožení DS.

Zeměpis 28. 2. 2018

Půdy, vegetační stupně: pedologie, pedosféra; druhy půd, typy půd, půdní profily (horizonty), ohrožení půd; výškové vegetační stupně, práce s atlasem