8_TEST

Přírodopis 18. 4. 2018

Vylučovací a kožní soustava: vylučovací – funkce, stavba, ledvina – nefron, ledvinový kanálek – funkce, moč, onemocnění; kožní – funkce, stavba, jednotlivé vrstvy, poranění, nemoci, 1. pomoc; projít si obrázky v učebnici