9. Naše plány do konce kalendářního roku

středa 25. 10., 4. – 6. vyučovací hodina    primární prevence Magdaléna

hned potom

čtvrtek 26. 10 – neděle 29. 10.  podzimní prázdniny

hned potom

pondělí 30. 10. – pátek 3. 11.  anglický/australský týden

později

středa 15. 11. ,14:00-14:55  třídnická hodina

další týden

středa 22. 11., 17:00  třídní schůzky (před tím v pátek klasifikace a uzavírání známek za I. čtvrtletí)

čtvrtek 23. 11. Schola Pragensis v Praze – podrobnosti řekne paní učitelka Hawryluková

další týden

středa 29. 11. dopoledne návštěva divadla v Praze – podrobnosti o programu řekne paní učitelka Budilová, instrukce k dopravě a průběhu návštěvy paní učitelka Kopecká; vstupenka 100,- Kč

další týden

úterý 5. 12. Mikuláš

středa 6. 12. Vakuum

později

pondělí 18. 12. předvánoční výlet do Prahy – program upřesní paní učitelka Kopecká; vstupné 80,- Kč

středa 20. 12. – třídnická hodina – připravte si vhodné hry