9_dopsání testů Př, Z

Kdo nepsal některý z velkých opakovacích testů a chce známku na vysvědčení, bude ho dopisovat v pátek 8. 6., 5. vyučovací hodinu, kdy se spolu mimořádně uvidíme.

Ostatní si mohou připravit dotazy k závěrečnému testu, který píšeme v pondělí.