9_TEST

Zeměpis 11. 12. 2017

Lidstvo na Zemi: základní pojmy – přirozený přírůstek, hustota zalidnění, průměrná (střední) délka života, migrace (emigrace, imigrace), národ, národnost, lidské rasy a míšenci ras, náboženství (hlavní znaky, vznik, symboly, rozšíření – viz prezentace), věková struktura obyvatelstva, dělení obyvatel podle věku

Věková pyramida Z9