9_TEST

Přírodopis 25. 4. 2018

Petrologie: čím se zabývá, dělení hornin podle vzniku, horninotvorné minerály; vyvřelé horniny – dělení, charakteristika, příklady, magma, láva; sedimentární horniny – dělení, charakteristika, příklady, podmínky vzniku; přeměněné horniny – jak a z čeho vznikly, příklady hornin.