9_TEST

Zeměpis 14. 5. 2018

Státy a jejich seskupení: znaky států, vymezení podle polohy, dělení států podle různých kritérií, uvést příklady; porozumět rozdílům mezi státy vzhledem k určitým kritériím, porozumět pojmům. Učebnice str. 18 – 22, opakování str. 32

Všeobecné geografické vědomosti, práce s atlasem