6_Ročníková práce z přírodopisu

TVORBA HERBÁŘE Zadání práce: herbář.6. Tabulka k herbáři: HERBÁŘ Poslední termín odevzdání: 12. 6. 2018 Herbář je povinný a slouží jako významný podklad ke klasifikaci. A pozor! Práce na herbáři je určena žákům, ne rodičům :).

6_TEST

Zeměpis 30. 4. 2018 Biosféra: pojem biosféra, vymezení vegetačních pásů, život v oceánech, výškové vegetační stupně; doplnit tabulku vegetačních pásem. K testu je možné použít svou vyplněnou tabulku na samostatném listě.

7_TEST

Přírodopis 24. 4. 2018 Vzdušnicovci, hmyz s proměnou nedokonalou: jednotlivé třídy a jejich charakteristické znaky a zástupci, stavba těla, dýchací soustava, ústní ústrojí, proměna hmyzu, řády hmyzu s proměnou nedokonalou, charakteristické znaky a zástupci. Projít obrázky v učebnici + pracovní sešit

7_Výstava motýlů

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 pojedeme na výstavu motýlů do tropického skleníku Fata Morgana. Nejen že budeme mít  možnost na jednom místě vidět množství rozmanitých druhů tropických motýlů, dozvědět se o nich mnoho zajímavého a na vlastní oči sledovat, jak … Pokračování

9_TEST

Přírodopis 25. 4. 2018 Petrologie: čím se zabývá, dělení hornin podle vzniku, horninotvorné minerály; vyvřelé horniny – dělení, charakteristika, příklady, magma, láva; sedimentární horniny – dělení, charakteristika, příklady, podmínky vzniku; přeměněné horniny – jak a z čeho vznikly, příklady hornin.