8_TEST

Přírodopis 26. 2. 2018 Dýchací soustava: funkce, stavba a řazení jednotlivých orgánů DS, vnitřní, vnější dýchání, princip dýchání, funkce bránice, dechová frekvence, poplicnice, pohrudnice, graf průběhu dýchání, ohrožení DS. Zeměpis 28. 2. 2018 Půdy, vegetační stupně: pedologie, pedosféra; druhy půd, … Pokračování

6_TEST

Zeměpis 26. 2. 2018 Atmosféra: zemské sféry, vrstvy a složení atmosféry, podnebí, počasí, důležité rovnoběžky a jejich zeměpisná šířka, slunovraty, rovnodennosti, vymezení podnebných pásů, proudění vzduchu v atmosféře, klimadiagramy,  vypracovaný pracovní list, učebnice – obrázky, PS pro nepřítomné:  _PL6 atmosféra … Pokračování

7_TEST

Přírodopis 16. 2. 2018 Měkkýši, kroužkovci: hlavní znaky, stavba těla – vnější a vnitřní, zástupci jednotlivých tříd, obrázky – učebnice, PS   Zeměpis 26. 2. 2018 Asie – úvod: slepá mapa světa, poloha, základní geografické údaje: rozloha, reliéf, vodstvo, podnebí, … Pokračování

6_klimadiagramy

Koho dnes zaujalo povídání o klimadiagramech, podívejte se na: http://www.klimadiagramme.de/ a virtuálně cestujte.  

7_setkání s Radkem Bangou

Ještě bych ráda poděkovala „svým“ rodičům, že nechali předsudky zavřené pod zámkem a plně důvěřovali škole s výběrem programu i interpreta. Určitě to bylo zajímavé, poučné a plné odkazu, že nic není zadarmo a nic nepřichází samo. Vše je jen … Pokračování

9_TEST

Přírodopis 14. 2. 2018 Mineralogie: dělení minerálů do systému, příklady minerálů v rámci systému, rudy kovů, vlastnosti minerálů, specifické příklady minerálů, které jsme si uváděli v rámci tabulky (magnetismus, radioaktivita, drahokamové odrůdy, živce, slídy, …)

6_ZEMĚPIS – zadání projektu

Měření a výpočet průměrné denní teploty. Hodnotí se správnost měření a výpočtů, sestavení grafu, celková úprava. Graf lze sestrojit na mm papíru a nalepit. Do grafu vyznačte ke každému dni naměřené hodnoty a průměrnou teplotu dne (viz vložený obrázek). Můžete … Pokračování

7_vysvědčení

Máme za sebou další vyhodnocování našeho společného, někdy velmi perného úsilí. Děti byly za svou práci po zásluze odměněny, mnohé přiznaly, že leckde mají rezervy. S některými jsem uzavřela malé osobní motivační sázky, tak jsem zvědavá, jestli více čokolád daruji … Pokračování