7_Třídnická hodina

V pátek 1. 6. 2018 5. vyučovací hodinu. Přineste si peníze, zmrzkou v cukrárně oslavíme Den dětí a pak si budeme venku povídat.

7_TEST

Zeměpis 1. 6. 2018 Jihovýchodní Asie a Východní Asie: poloha, reliéf, vodstvo, hospodářství (průmysl a plodiny), obyvatelstvo (rasy, jazyky), náboženství, jazykové rodiny, jednotlivé státy obou oblastí, politické zřízení států, hlavní města (vyhledat v atlase), práce s atlasem, slepá mapa

7_TEST

Přírodopis 29. 5. 2018 Hmyz, brouci: vývin jedince – přímý, nepřímý, proměna hmyzu – dokonalá, nedokonalá, stavba těla hmyzu a brouků, čeledi a zástupci čeledí brouků, povolen vlastnoručně vyrobený tahák  – brouci

6_TEST

Přírodopis 29. 5. 2018 Savci 2 – sudokopytníci, lichokopytníci, chobotnatci, kytovci, letouni, primáti; hlavní znaky, zástupci, pojmenování samců, samic a mláďat, složený žaludek, projít si obrázky v učebnici, pracovním sešitu

7_Mumie světa

Ve čtvrtek 31.5. pojedeme na výstavu Mumie světa, která nám přiblíží, jak se různé kultury snažily zachovat těla po smrti. Jedinečná výstava nás zavede do starobylého Egypta, jižní Ameriky i Evropy a jistě se dozvíme mnoho zajímavého o přístupu k … Pokračování

8_Neviditelná výstava

Ve středu 30.5. pojedeme na Neviditelnou výstavu, která nám přiblíží život v úplné tmě. Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jak je zrak pro nás důležitý a jak pracují jiné smysly v případě, že o něj přijdeme. Výstava je v rámci … Pokračování

8_TEST

Přírodopis 28. 5. 2018 Řídící soustavy, nervová soustava: neuron, stavba NS, reflexy, mozek – jednotlivé části a jejich funkce, mícha, nervy, projít obrázky z učebnice a pracovní sešit.

6_VV

Na hodinu VV si přineste tmavou čtvrtku A3, tempery. Dozvíme se něco o Austrálii a budeme tvořit obrazy původních obyvatel.

6_TEST_nová změna termínu

Zeměpis 14. 5. 2018 Biosféra: pojem biosféra, vymezení vegetačních pásů, život v oceánech, výškové vegetační stupně; doplnit tabulku vegetačních pásem. K testu je možné použít svou vyplněnou tabulku na samostatném listě.