8_TEST

Přírodopis 18. 4. 2018 Vylučovací a kožní soustava: vylučovací – funkce, stavba, ledvina – nefron, ledvinový kanálek – funkce, moč, onemocnění; kožní – funkce, stavba, jednotlivé vrstvy, poranění, nemoci, 1. pomoc; projít si obrázky v učebnici

6_TEST

Přírodopis 17. 4. 2018 Savci (šelmy lasicovité – hlodavci): hlavní znaky savců, stavba těla, dělení (řády, čeledi, jejich hlavní znaky), zástupci, obrázky z učebnice, pracovní sešit

7_TEST

Zeměpis 16. 4. 2018 Kavkaz a Jižní Asie: poloha, reliéf, vodstvo, hospodářství (průmysl a plodiny), obyvatelstvo, náboženství, jednotlivé státy obou oblastí, hlavní města (vyhledat v atlase), práce s atlasem, slepá mapa; projít učebnici – str. 25 – 29, pracovní sešit

7_co nás čeká

Začínáme vstupovat do poslední etapy školního roku a nás čeká spousta zajímavých akcí. 7. 4. Ukliďme Česko – dobrovolná účast – viz předchozí příspěvek 18. 4. Rodičovské schůzky – od 17:00 v 7. třídě 26. 4. Výstava motýli – Fata … Pokračování

6_TEST

Zeměpis 9. 4. 2018 Hydrosféra, pedosféra: definice pojmu, výskyt vody na Zemi, vysvětli pojmy spjaté s tématem (povodí, úmoří, průtok, průliv, průplav, ….., viz. učebnice, pracovní list), pohyby mořské vody, ledovce, sněžná čára, vznik a složení půdy, typy půd podle … Pokračování

Ukliďme Česko

Přijďte s námi uklidit les. V rámci celostátní akce Ukliďme Česko budeme uklízet na Masečíně. Zapojte se s námi, staňte se dobrovolníkem a užijte si ten dobrý pocit, že Vám to není jedno. Více informací na: www.uklidmecesko.cz/, kde se můžete … Pokračování

7_Ukliďme Česko

Přijďte s námi uklidit les. V rámci celostátní akce Ukliďme Česko budeme uklízet na Masečíně. Zapojte se s námi, staňte se dobrovolníkem a užijte si ten dobrý pocit, že Vám to není jedno. Více informací na: www.uklidmecesko.cz/, kde se můžete … Pokračování