Zasedání školské rady

Příští zasedání školské rady se koná ve čtvrtek 7. 6. 2018 od 18 hodin ve škole. Pokud máte jako rodiče nějaké podněty nebo připomínky, obraťte se na členky školské rady. Vaším námětem se budeme  zabývat a pokusíme se najít vhodné řešení.

Proběhl čtvrtý Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhl od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus  žákům hravou formou pomáhali zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně aktivizovali a rozšiřovali  slovní zásobu tematických okruhů Food, Body, Weather, Holidays, Music, … Pokračování

II. stupeň Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhne od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus žákům hravou formou pomohou zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně zaktivizují a rozšíří slovní zásobu a zautomatizují  použití  některých gramatických pravidel. … Pokračování

7. Změna v rozvrhu

Od 23. 11. 2017 každý čtvrtek mají CHLAPCI angličtinu 8. vyučovací hodinu (14:10 -14:55), DÍVKY  mají angličtinu 7. vyučovací hodinu (13:20 – 14:05). Tuto informaci mají zapsanou v ŽK na stránce s odvoláváním hodin. Prosím rodiče o podpis. Děkuji.

Proběhl třetí Anglický týden

Ve dnech 30. 10. až 3. 11. 2017 proběhl  v naší škole již třetí Anglický týden. Anglický se jmenoval proto, že významná část žáků 2. stupně si procvičovala anglickou konverzaci s rodilými mluvčími, a to po dobu 3 hodin denně … Pokračování

II. stupeň ANGLICKÝ TÝDEN

V týdnu od 30. 10. do 3. 11. 2017 proběhne už třetí Anglický týden. Všichni žáci 6. – 9. ročníku budou mít každý den vyučování do 13:25. Odpolední vyučování odpadá. Žáci mají mít psací potřeby a žákovskou knížku. Žádné učebnice … Pokračování

8. Španělština

Od začátku školního roku se 11 žáků z 8. ročníku učí španělsky. Zatím to všechny velice baví a hodiny probíhají v radostném „biflování“ nových slovíček, vět, rozhovorů a časování sloves. Co všechno už umějí a jsou odhodlaní nezapomenout aspoň do … Pokračování

9. Naše plány do konce kalendářního roku

středa 25. 10., 4. – 6. vyučovací hodina    primární prevence Magdaléna hned potom čtvrtek 26. 10 – neděle 29. 10.  podzimní prázdniny hned potom pondělí 30. 10. – pátek 3. 11.  anglický/australský týden později středa 15. 11. ,14:00-14:55  třídnická … Pokračování

9. Proběhla třídnická hodina

Ve středu 11. 10.  odpoledne za účasti 13 z 14 žáků proběhla třídnická hodina s hlavní náplní – zábava. Hra zvaná Tyčinka měla očekávaný úspěch. Z hodnocení žáků na konci hodiny vyplývá, že byli spokojeni 🙂

II. stupeň – Anglický týden

Letošní Anglický/ australský  týden proběhne v týdnu od 30. 10 do 3. 11. 2017. Anglický se jmenuje proto, že děti přihlášené do konverzačních kurzů s rodilými mluvčími se budou intenzivně zabývat angličtinou, jako každý rok.  Australský proto, že ostatní žáci se v tomto … Pokračování