ŠD – Dopravní výchova

S přicházejícím obdobím narůstá i hustota účastníků provozu. Této tématice jsme věnovali spolu s dětmi celý minulý týden. Děti byly moc šikovné.

ŠD – Den Země za dveřmi

Od pondělí jsme nastartovali projektový týden, který nám navazuje k předešlé akci Ukliďme Česko. Po celou dobu do 20.4. budeme každý den zahrnovat činnosti na oslavu naší planety Země.