9_dopsání testů Př, Z

Kdo nepsal některý z velkých opakovacích testů a chce známku na vysvědčení, bude ho dopisovat v pátek 8. 6., 5. vyučovací hodinu, kdy se spolu mimořádně uvidíme. Ostatní si mohou připravit dotazy k závěrečnému testu, který píšeme v pondělí.

9_TEST – závěrečný

ZEMĚPIS 11. 6. 2018 Vědomostní část: základní geografické pojmy – rovnoběžka, poledník, zeměpisná šířka, délka, významné rovnoběžky, poledníky vč. jejich zeměpisné polohy; světadíly, oceány; důležitá čísla spojená s planetou – povrch, poloměr, …; vysvětlit důležité pojmy spojené s politickým zeměpisem … Pokračování

Focení tříd

13. 6. proběhne tradiční focení tříd, skupinek i jednotlivců. Ceny fotografií: společné foto – 40 Kč; skupinka – 30 Kč (na osobu ve skupině); jednotlivec – 75 Kč (tři fotografie).

8,9_Neviditelná výstava

Dnes jsme se na vlastní kůži přenesli do světa nevidomých a mohli si vyzkoušet, co to znamená přijít o 80% vjemů z našeho okolí. V hodinové exkurzi naprostou tmou jsme postupně procházeli prostory v bytě, ulicí, lesem, galerií soch a … Pokračování

Proběhl čtvrtý Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhl od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus  žákům hravou formou pomáhali zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně aktivizovali a rozšiřovali  slovní zásobu tematických okruhů Food, Body, Weather, Holidays, Music, … Pokračování

7 – 9 Vídeň III

Ve čtvrtek jsme zdárně absolvovali poznávací zájezd do Vídně. Po brzkém vstávání a dlouhé cestě jsme s radostí vystoupili před branami Schönbrunnu a prohlédli jsme si reprezentační sály i soukromé komnaty Habsburků v areálu jejich letního sídla. Prošli jsme se … Pokračování

9_TEST

Zeměpis 14. 5. 2018 Státy a jejich seskupení: znaky států, vymezení podle polohy, dělení států podle různých kritérií, uvést příklady; porozumět rozdílům mezi státy vzhledem k určitým kritériím, porozumět pojmům. Učebnice str. 18 – 22, opakování str. 32 Všeobecné geografické vědomosti, … Pokračování

7 – 9 Vídeň II

Blíží se termín exkurze, proto připomínám důležité body (všechny pokyny máte také na odstřižené části přihlášky): termín: 10. 5. 2018 sraz: v 5:00 na autobusové zastávce ve Štěchovicích návrat: mezi 0:00 a 1:00 (11. 5.) s sebou pas či OP!, … Pokračování

9_TEST

Přírodopis 25. 4. 2018 Petrologie: čím se zabývá, dělení hornin podle vzniku, horninotvorné minerály; vyvřelé horniny – dělení, charakteristika, příklady, magma, láva; sedimentární horniny – dělení, charakteristika, příklady, podmínky vzniku; přeměněné horniny – jak a z čeho vznikly, příklady hornin.

Ukliďme Česko

Přijďte s námi uklidit les. V rámci celostátní akce Ukliďme Česko budeme uklízet na Masečíně. Zapojte se s námi, staňte se dobrovolníkem a užijte si ten dobrý pocit, že Vám to není jedno. Více informací na: www.uklidmecesko.cz/, kde se můžete … Pokračování