8_TEST

Přírodopis 26. 2. 2018 Dýchací soustava: funkce, stavba a řazení jednotlivých orgánů DS, vnitřní, vnější dýchání, princip dýchání, funkce bránice, dechová frekvence, poplicnice, pohrudnice, graf průběhu dýchání, ohrožení DS. Zeměpis 28. 2. 2018 Půdy, vegetační stupně: pedologie, pedosféra; druhy půd, … Pokračování

5 – 9 Představení Radka Bangy

Stálo to za to! Na tom jsme se shodli s žáky i učiteli, kteří se dnes zúčastnili preventivně-hudebního vystoupení Radka Bangy. I z pohledu dospělého mohu konstatovat, že společně strávené tří vyučovací hodiny byly inspirující a motivující. Heslo „Chtít – … Pokračování

II. stupeň Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhne od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus žákům hravou formou pomohou zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně zaktivizují a rozšíří slovní zásobu a zautomatizují  použití  některých gramatických pravidel. … Pokračování

5 – 9 Náplň programu Radka Bangy

Na základě výhrad několika rodičů týkajících se obsahu textů starších písniček Radka Bangy, jsme oslovili pořádající agenturu s žádostí o vyjádření (viz níže). Snad se nám podaří zahnat obavy z tohoto interpreta a co nejvíce žáků si bude moci užít … Pokračování

5 – 9 Hudební program „Když chceš, tak to dokážeš“

Žáci 5. – 9. tříd se příští čtvrtek zúčastní v tělocvičně hudebně-preventivního programu „Když chceš, tak to dokážeš“ v podání Radka „Gipsy“ Bangy. Cena akce je 80 Kč. (více informací najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gipsy, http://www.azrodina.cz/4644-kdyz-chces-tak-to-dokazes).

8_TEST – změna termínu

Přírodopis 5. 2. 2018 Oběhová soustava: funkce, stavba, srdce – stavba, jednotlivé části včetně důležitých cév, činnost; cévy; krevní oběhy, popis obrázku srdce

8_TEST

  Přírodopis 29. 1. 2018 Oběhová soustava: funkce, stavba, srdce – stavba, jednotlivé části včetně důležitých cév, činnost; cévy; krevní oběhy, popis obrázku srdce Zeměpis 31. 1. 2018 Vodstvo ČR: pojmy povodí, úmoří, hlavní evropské rozvodí ve vazbě na ČR; … Pokračování