ETUR 2018

„SPOLEČNĚ A ZODPOVĚDNĚ“ Tak se jmenuje projekt, který na naší škole proběhl v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Jeho cílem bylo seznámit žáky 7. a 8. třídy s tématem udržitelného rozvoje a problémy, kterými se zabývá. Dvoudenní seminář si pro … Pokračování

Focení tříd

13. 6. proběhne tradiční focení tříd, skupinek i jednotlivců. Ceny fotografií: společné foto – 40 Kč; skupinka – 30 Kč (na osobu ve skupině); jednotlivec – 75 Kč (tři fotografie).

Proběhl čtvrtý Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhl od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus  žákům hravou formou pomáhali zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně aktivizovali a rozšiřovali  slovní zásobu tematických okruhů Food, Body, Weather, Holidays, Music, … Pokračování

7_Třídnická hodina

V pátek 1. 6. 2018 5. vyučovací hodinu. Přineste si peníze, zmrzkou v cukrárně oslavíme Den dětí a pak si budeme venku povídat.

7_TEST

Zeměpis 1. 6. 2018 Jihovýchodní Asie a Východní Asie: poloha, reliéf, vodstvo, hospodářství (průmysl a plodiny), obyvatelstvo (rasy, jazyky), náboženství, jazykové rodiny, jednotlivé státy obou oblastí, politické zřízení států, hlavní města (vyhledat v atlase), práce s atlasem, slepá mapa

7_TEST

Přírodopis 29. 5. 2018 Hmyz, brouci: vývin jedince – přímý, nepřímý, proměna hmyzu – dokonalá, nedokonalá, stavba těla hmyzu a brouků, čeledi a zástupci čeledí brouků, povolen vlastnoručně vyrobený tahák  – brouci

7_Mumie světa

Ve čtvrtek 31.5. pojedeme na výstavu Mumie světa, která nám přiblíží, jak se různé kultury snažily zachovat těla po smrti. Jedinečná výstava nás zavede do starobylého Egypta, jižní Ameriky i Evropy a jistě se dozvíme mnoho zajímavého o přístupu k … Pokračování

7 – 9 Vídeň III

Ve čtvrtek jsme zdárně absolvovali poznávací zájezd do Vídně. Po brzkém vstávání a dlouhé cestě jsme s radostí vystoupili před branami Schönbrunnu a prohlédli jsme si reprezentační sály i soukromé komnaty Habsburků v areálu jejich letního sídla. Prošli jsme se … Pokračování