7_Organizace posledního týdne

A je to tu. Příští týden nás čeká spousta práce i zábavy. Podělí – čtvrtek: konec vyučování ve 12.00 hodin. V pondělí ráno, nebude-li pršet, ještě přestěhujeme pár kamenů od Vltavy k jezírku u školy. Zbytek dne a v úterý … Pokračování

ETUR 2018

„SPOLEČNĚ A ZODPOVĚDNĚ“ Tak se jmenuje projekt, který na naší škole proběhl v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Jeho cílem bylo seznámit žáky 7. a 8. třídy s tématem udržitelného rozvoje a problémy, kterými se zabývá. Dvoudenní seminář si pro … Pokračování

Focení tříd

13. 6. proběhne tradiční focení tříd, skupinek i jednotlivců. Ceny fotografií: společné foto – 40 Kč; skupinka – 30 Kč (na osobu ve skupině); jednotlivec – 75 Kč (tři fotografie).

Proběhl čtvrtý Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhl od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus  žákům hravou formou pomáhali zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně aktivizovali a rozšiřovali  slovní zásobu tematických okruhů Food, Body, Weather, Holidays, Music, … Pokračování

7_Třídnická hodina

V pátek 1. 6. 2018 5. vyučovací hodinu. Přineste si peníze, zmrzkou v cukrárně oslavíme Den dětí a pak si budeme venku povídat.

7_TEST

Zeměpis 1. 6. 2018 Jihovýchodní Asie a Východní Asie: poloha, reliéf, vodstvo, hospodářství (průmysl a plodiny), obyvatelstvo (rasy, jazyky), náboženství, jazykové rodiny, jednotlivé státy obou oblastí, politické zřízení států, hlavní města (vyhledat v atlase), práce s atlasem, slepá mapa

7_TEST

Přírodopis 29. 5. 2018 Hmyz, brouci: vývin jedince – přímý, nepřímý, proměna hmyzu – dokonalá, nedokonalá, stavba těla hmyzu a brouků, čeledi a zástupci čeledí brouků, povolen vlastnoručně vyrobený tahák  – brouci