7_TEST

Přírodopis 16. 2. 2018 Měkkýši, kroužkovci: hlavní znaky, stavba těla – vnější a vnitřní, zástupci jednotlivých tříd, obrázky – učebnice, PS   Zeměpis 26. 2. 2018 Asie – úvod: slepá mapa světa, poloha, základní geografické údaje: rozloha, reliéf, vodstvo, podnebí, … Pokračování

7_setkání s Radkem Bangou

Ještě bych ráda poděkovala „svým“ rodičům, že nechali předsudky zavřené pod zámkem a plně důvěřovali škole s výběrem programu i interpreta. Určitě to bylo zajímavé, poučné a plné odkazu, že nic není zadarmo a nic nepřichází samo. Vše je jen … Pokračování

5 – 9 Představení Radka Bangy

Stálo to za to! Na tom jsme se shodli s žáky i učiteli, kteří se dnes zúčastnili preventivně-hudebního vystoupení Radka Bangy. I z pohledu dospělého mohu konstatovat, že společně strávené tří vyučovací hodiny byly inspirující a motivující. Heslo „Chtít – … Pokračování

II. stupeň Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhne od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus žákům hravou formou pomohou zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně zaktivizují a rozšíří slovní zásobu a zautomatizují  použití  některých gramatických pravidel. … Pokračování

5 – 9 Náplň programu Radka Bangy

Na základě výhrad několika rodičů týkajících se obsahu textů starších písniček Radka Bangy, jsme oslovili pořádající agenturu s žádostí o vyjádření (viz níže). Snad se nám podaří zahnat obavy z tohoto interpreta a co nejvíce žáků si bude moci užít … Pokračování

7_vysvědčení

Máme za sebou další vyhodnocování našeho společného, někdy velmi perného úsilí. Děti byly za svou práci po zásluze odměněny, mnohé přiznaly, že leckde mají rezervy. S některými jsem uzavřela malé osobní motivační sázky, tak jsem zvědavá, jestli více čokolád daruji … Pokračování

7_Radek Banga na ZŠ

Ve čtvrtek 8. 2. proběhne v tělocvičně (10:00 – 11:30) hudebně-preventivní program „Když chceš, tak to dokážeš“. Hlavním protagonistou je Radek Banga. K programu je připravena i pracovní list, se kterým budeme pracovat v rámci hodin OV. Cena pořadu je … Pokračování

7_Organizace úterý

V úterý máme opět preventivní dopoledne s Magdalénou. Proběhne 4.- 6. vyučovací hodinu, 7. hodina je pauza na oběd a 8. hodina (14.05) pokračuje odpolední vyučování.