7_Nejen o křídlech motýlích

Dnes jsme se s žáky 7. třídy vydali na badatelskou výpravu do skleníku Fata Morgana v pražské Troji. Již tradičně byla naším cílem výstava exotických motýlů. Vyplatilo se nám vyrazit brzy, protože jsme byli první skupinou, která do skleníku vešla. … Pokračování

7_TEST

Přírodopis 24. 4. 2018 Vzdušnicovci, hmyz s proměnou nedokonalou: jednotlivé třídy a jejich charakteristické znaky a zástupci, stavba těla, dýchací soustava, ústní ústrojí, proměna hmyzu, řády hmyzu s proměnou nedokonalou, charakteristické znaky a zástupci. Projít obrázky v učebnici + pracovní sešit

7_Výstava motýlů

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 pojedeme na výstavu motýlů do tropického skleníku Fata Morgana. Nejen že budeme mít  možnost na jednom místě vidět množství rozmanitých druhů tropických motýlů, dozvědět se o nich mnoho zajímavého a na vlastní oči sledovat, jak … Pokračování

7_TEST

Zeměpis 16. 4. 2018 Kavkaz a Jižní Asie: poloha, reliéf, vodstvo, hospodářství (průmysl a plodiny), obyvatelstvo, náboženství, jednotlivé státy obou oblastí, hlavní města (vyhledat v atlase), práce s atlasem, slepá mapa; projít učebnici – str. 25 – 29, pracovní sešit

7_co nás čeká

Začínáme vstupovat do poslední etapy školního roku a nás čeká spousta zajímavých akcí. 7. 4. Ukliďme Česko – dobrovolná účast – viz předchozí příspěvek 18. 4. Rodičovské schůzky – od 17:00 v 7. třídě 26. 4. Výstava motýli – Fata … Pokračování