6_TEST

Zeměpis 26. 2. 2018 Atmosféra: zemské sféry, vrstvy a složení atmosféry, podnebí, počasí, důležité rovnoběžky a jejich zeměpisná šířka, slunovraty, rovnodennosti, vymezení podnebných pásů, proudění vzduchu v atmosféře, klimadiagramy,  vypracovaný pracovní list, učebnice – obrázky, PS pro nepřítomné:  _PL6 atmosféra … Pokračování

6_klimadiagramy

Koho dnes zaujalo povídání o klimadiagramech, podívejte se na: http://www.klimadiagramme.de/ a virtuálně cestujte.  

5 – 9 Představení Radka Bangy

Stálo to za to! Na tom jsme se shodli s žáky i učiteli, kteří se dnes zúčastnili preventivně-hudebního vystoupení Radka Bangy. I z pohledu dospělého mohu konstatovat, že společně strávené tří vyučovací hodiny byly inspirující a motivující. Heslo „Chtít – … Pokračování

II. stupeň Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhne od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus žákům hravou formou pomohou zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně zaktivizují a rozšíří slovní zásobu a zautomatizují  použití  některých gramatických pravidel. … Pokračování

6_ZEMĚPIS – zadání projektu

Měření a výpočet průměrné denní teploty. Hodnotí se správnost měření a výpočtů, sestavení grafu, celková úprava. Graf lze sestrojit na mm papíru a nalepit. Do grafu vyznačte ke každému dni naměřené hodnoty a průměrnou teplotu dne (viz vložený obrázek). Můžete … Pokračování

5 – 9 Náplň programu Radka Bangy

Na základě výhrad několika rodičů týkajících se obsahu textů starších písniček Radka Bangy, jsme oslovili pořádající agenturu s žádostí o vyjádření (viz níže). Snad se nám podaří zahnat obavy z tohoto interpreta a co nejvíce žáků si bude moci užít … Pokračování

5 – 9 Hudební program „Když chceš, tak to dokážeš“

Žáci 5. – 9. tříd se příští čtvrtek zúčastní v tělocvičně hudebně-preventivního programu „Když chceš, tak to dokážeš“ v podání Radka „Gipsy“ Bangy. Cena akce je 80 Kč. (více informací najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gipsy, http://www.azrodina.cz/4644-kdyz-chces-tak-to-dokazes).

6_TEST

Zeměpis 29. 1. 2018 Litosféra: přírodní sféry Země – vysvětlit pojmy, vnitřní stavba Země –  jednotlivé vrstvy, zemětřesení, sopečná činnost, zlomy, vrásy – vrásová a kerná pohoří, zvětrávání, dělení toku řeky, dělení povrchu Země podle výškových rozdílů, podle nadmořské výšky. … Pokračování