6_šamanská hodina VV

Na poslední výtvarné výchově jsme vyráběli hůl na přivolávání deště. Paní Vašková, která s nápadem přišla, nás provedla celou technologií výroby a dokonce nám přinesla i spoustu pomůcek. Zdobení už bylo na každém zvlášť. Bylo moc fain vidět pracovat i … Pokračování

6_VV

Rainstick neboli dešťová hůl Co příhodnějšího bychom v tomto suchém období mohli vytvářet, než šamanskou hůl na přivolávání deště. Pod odborným vedením si ji každý vyrobí. Jen si musíte přinést alobal, hrst rýže, papírovou lepenku (malířskou) a něco na vyzdobení … Pokračování

Focení tříd

13. 6. proběhne tradiční focení tříd, skupinek i jednotlivců. Ceny fotografií: společné foto – 40 Kč; skupinka – 30 Kč (na osobu ve skupině); jednotlivec – 75 Kč (tři fotografie).

Proběhl čtvrtý Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhl od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus  žákům hravou formou pomáhali zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně aktivizovali a rozšiřovali  slovní zásobu tematických okruhů Food, Body, Weather, Holidays, Music, … Pokračování

6_TEST

Přírodopis 29. 5. 2018 Savci 2 – sudokopytníci, lichokopytníci, chobotnatci, kytovci, letouni, primáti; hlavní znaky, zástupci, pojmenování samců, samic a mláďat, složený žaludek, projít si obrázky v učebnici, pracovním sešitu

6_VV

Na hodinu VV si přineste tmavou čtvrtku A3, tempery. Dozvíme se něco o Austrálii a budeme tvořit obrazy původních obyvatel.

6_TEST_nová změna termínu

Zeměpis 14. 5. 2018 Biosféra: pojem biosféra, vymezení vegetačních pásů, život v oceánech, výškové vegetační stupně; doplnit tabulku vegetačních pásem. K testu je možné použít svou vyplněnou tabulku na samostatném listě.