6_Ročníková práce z přírodopisu

TVORBA HERBÁŘE Zadání práce: herbář.6. Tabulka k herbáři: HERBÁŘ Poslední termín odevzdání: 12. 6. 2018 Herbář je povinný a slouží jako významný podklad ke klasifikaci. A pozor! Práce na herbáři je určena žákům, ne rodičům :).

6_TEST_změna termínu

Zeměpis 7. 5. 2018 Biosféra: pojem biosféra, vymezení vegetačních pásů, život v oceánech, výškové vegetační stupně; doplnit tabulku vegetačních pásem. K testu je možné použít svou vyplněnou tabulku na samostatném listě.

6_TEST

Přírodopis 17. 4. 2018 Savci (šelmy lasicovité – hlodavci): hlavní znaky savců, stavba těla, dělení (řády, čeledi, jejich hlavní znaky), zástupci, obrázky z učebnice, pracovní sešit

6_TEST

Zeměpis 9. 4. 2018 Hydrosféra, pedosféra: definice pojmu, výskyt vody na Zemi, vysvětli pojmy spjaté s tématem (povodí, úmoří, průtok, průliv, průplav, ….., viz. učebnice, pracovní list), pohyby mořské vody, ledovce, sněžná čára, vznik a složení půdy, typy půd podle … Pokračování

Ukliďme Česko

Přijďte s námi uklidit les. V rámci celostátní akce Ukliďme Česko budeme uklízet na Masečíně. Zapojte se s námi, staňte se dobrovolníkem a užijte si ten dobrý pocit, že Vám to není jedno. Více informací na: www.uklidmecesko.cz/, kde se můžete … Pokračování

6_VV

Na příští hodinu VV si přineste tmavou čtvrtku A3, tempery a různé materiály s reliéfem, které budeme obtiskovat (houbičku na nádobí, ruličku od toaletního papíru, fólie, bublinkovou fólii, papír s reliéfem, silnější provázek,  …  Fantazii se meze nekladou). Vydáme se … Pokračování