Sběr papíru a víček od PET lahví

Proběhne ve dnech 11. – 14. 12. 2017. Druhotné suroviny (papír – ne kartonový, víčka) budeme vybírat každé ráno mezi 7.30 – 7. 55 hodin před hlavním vchodem do budovy školy. Papír prosím svázaný nebo v krabicích a zvážený, víčka … Pokračování

Dotazníkové šetření pro rodiče I

Vážení rodiče, ve dnech 22. 11. až 4. 12. 2017 proběhne v naší škole dotazníkové šetření „Klima školy – pro rodiče“. Prosíme Vás o spolupráci. Aby byl obraz školy komplexní, je důležitá účast co největšího množství respondentů. Cílem zjišťování Vašich názorů je … Pokračování

Třídnické hodiny

V rámci podpory bezpečného a přátelského klimatu v třídních kolektivech se budou od října pravidelně jednou měsíčně konat třídnické hodiny. Od 1. do 4. třídy v rámci výuky, od 5. třídy během předem naplánované a ohlášené mimořádné hodiny. Tento společně strávený čas naplněný … Pokračování

1-6 Flétnička a Šikulové – kroužky

Doplnění nabídky zájmových činností nabízených naší školou (cena za pololetí – 800 Kč): „Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu“ – pro začátečníky a středně pokročilé, 1. – 6. třída, středa 13:00 – 13:45. „Šikulové“ – pracovní a výtvarné činnosti pro … Pokračování

Nabídka kroužků

Aktuální nabídka kroužků pořádaných naší školou či externími organizacemi v rámci budovy naší školy: Přehled kroužků 2017_2018 Anotace kroužků: Anotace kroužků