Výchovný poradce – úvodní informace

Zaměření výchovného poradce Prevence školní neúspěšnosti Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Kariérové poradenství Poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vést žáky k … Pokračování

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pomoc s řešením komplikací souvisejících s rozvodem, s výchovnými problémy dětí doma i ve škole, s rodinnými problémy (např. ztráta bydlení či zaměstnání, závislosti, traumata…) Vám nabízí Bc. Alena Reytmayerová v rámci Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Více viz letáček: … Pokračování

Přednáška Pavly Koucké

V úterní podvečer proběhla v naší škole ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Hvozdy přednáška psycholožky Pavly Koucké na téma Důslednost a hranice. Zúčastnění rodiče se okamžitě zapojili do diskuse, takže si každý mohl odnést odpovědi, nápady, tipy a rady, … Pokračování

Projekt Nenech to být

Naše škola se zapojila do celostátního on-line projektu „Nenech to být“ (NNTB). Jeho cílem je boj proti šikanování. Žáci, spolužáci i rodiče mohou elektronicky a anonymně informovat školu, že se něco děje, že je někomu ubližováno. Jak moc konkrétní informace … Pokračování

ZMĚNA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o tom, že v rámci přerozdělení některých škol v působnosti Pedagogicko-psychologické poradny SK bylo dojednáno, že naše škola bude nově spadat pod  pracoviště PPPSK – Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy. Namísto … Pokračování

Zápisové lístky

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat … Pokračování