Dotazníkové šetření pro rodiče I

Vážení rodiče,

ve dnech 22. 11. až 4. 12. 2017 proběhne v naší škole dotazníkové šetření „Klima školy – pro rodiče“. Prosíme Vás o spolupráci. Aby byl obraz školy komplexní, je důležitá účast co největšího množství respondentů. Cílem zjišťování Vašich názorů je zlepšení fungování školy prostřednictvím zmapování jejích silných i slabých stránek. Navzdory úzké spolupráci s mnoha rodiči se k nám totiž nedostanou vždy všechny informace o záležitostech, které by bylo potřeba řešit.

Vše od zadání dotazníku, přes jeho vyplnění až po vyhodnocení proběhne online (www.proskoly.cz). V dotazníku budete odpovídat na otázky ohledně školního prostředí, kvality vyučování a učitelů z Vašeho pohledu, školních pravidel atd. Jedná se o různá tvrzení o naší škole, se kterými můžete vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas na 5stupňové škále. V samotném závěru najdete i 2 otevřené otázky, kde máte možnost svými slovy zhodnotit klady a zápory školy.

Pokud máte ve škole více dětí, upozorňujeme na potřebu vyplnění otázek za každého potomka zvlášť. Můžete např. rozdílně hodnotit vybavení školy z pohledu rodiče žáčka druhé třídy a z úhlu rodiče osmáka. Jinak se vám komunikuje s paní učitelkou ve třetí a jinak v šesté třídě…

Hesla pro vstup do programu již Vaše děti obdržely (nebo záhy obdrží) od svých třídních učitelů, na třídní schůzce budou také k dispozici. Pokud byste neměli možnost přístupu k počítači, můžete dotazník vyplnit 22. 11. po ukončení třídních schůzek přímo ve škole, v počítačové učebně (podkroví školy), kde budou k dispozici i pedagogové coby případná IT podpora.

Odpovědi budou zpracovány automaticky, hromadně a anonymně. O výsledcích šetření budete informováni prostřednictvím webových stránek školy.

Předem Vám děkujeme za spolupráci.