ETUR 2018

Výsledek obrázku pro cíle udržitelného rozvoje pro čr

„SPOLEČNĚ A ZODPOVĚDNĚ“

Tak se jmenuje projekt, který na naší škole proběhl v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Jeho cílem bylo seznámit žáky 7. a 8. třídy s tématem udržitelného rozvoje a problémy, kterými se zabývá. Dvoudenní seminář si pro naše žáky připravili studenti Univerzity Palackého v Olomouci a členové studentského spolku Udržitelný Palacký Jirka Vlček a Matěj Kameník.

DSC05786Výsledek obrázku pro udržitelný palacký

V 7. třídě jsme začali vlastní definicí udržitelného rozvoje a pokusili se zjistit, co děti o problematice ví a co pro ně znamená. Prostřednictvím internetových stránek jsme si vysvětlili, co se skrývá za pojmem nerovnost, různá videa doplňovala povídání, hráli jsme hry a soutěžili jsme. Následně se žáci seznámili se 17 cíli udržitelného rozvoje, které vznikly pod záštitou OSN. Nakonec si každá skupinka vybrala jeden z těchto cílů, který zpracovala a odprezentovala ostatním spolužákům.

Žáci 8. třídy se po úvodním seznámení se s tématem zabývali nejpalčivějšími problémy naší planety. Pomocí povídání, videí, her a počítačových programů získali potřebné informace, aby mohli zpracovávat plakáty na téma znečištění oceánů, globální oteplování, odpady nebo energetické zdroje. I osmáci nás se svými výtvory seznámili a některá řešení problému byla skutečně originální.

Na konec si každý odnesl pamětní list.

Pokud vás příspěvek inspiroval, nabízím zajímavé odkazy.

registrace projektu

Udržitelný Palacký

cesta vašeho banánu

dolarová ulice  

světová čísla v aktuálním čase

statistické grafy