II. stupeň ANGLICKÝ TÝDEN

V týdnu od 30. 10. do 3. 11. 2017 proběhne už třetí Anglický týden. Všichni žáci 6. – 9. ročníku budou mít každý den vyučování do 13:25. Odpolední vyučování odpadá. Žáci mají mít psací potřeby a žákovskou knížku. Žádné učebnice ani sešity nepotřebují. Také nebudou dostávat domácí úkoly.

Žáci  přihlášení na kurz s rodilým mluvčím „6 hodin denně“ budou pracovat pouze pod vedením amerických lektorů. Žáci přihlášení na kurz „3 hodiny denně“  budou mít každý den jeden tříhodinový blok s americkým lektorem a jeden tříhodinový blok s jedním učitelem naší školy. Žáci nepřihlášení na kurz s rodilým mluvčím budou mít denně dva tříhodinové bloky s učiteli z naší školy. Rozvrh témat (většinou se budou týkat Austrálie), učitelů a učeben najdou žáci  v pondělí na nástěnce ve škole.