II. stupeň Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhne od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus žákům hravou formou pomohou zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně zaktivizují a rozšíří slovní zásobu a zautomatizují  použití  některých gramatických pravidel.

Máme objednané 3 lektory a počítáme s otevřením dvou skupin po 6 hodinách denně ( 2x 20 žáků) a dvou skupin po 3 hodinách denně (2x 20 žáků).   Plná cena kurzu je 1200,- Kč za týden  při 6 hodinách denně a  600,- Kč při 3 hodinách denně. Stejně jako vloni se kurzovné sníží o příspěvek městyse Štěchovice a příspěvek z rezervního fondu školy.

Nyní rozdáváme a vybíráme předběžné přihlášky do kurzů s rodilými mluvčími. Cena bude upřesněna podle počtu přihlášených žáků. Určitě bude nižší než uvedená plná cena.

Na rozdíl od minulých anglických týdnů nebudou ostatní hodiny probíhat jako projekty k poznávání anglicky mluvících oblastí. Jednotliví učitelé využijí těchto hodin k procvičení učiva svých předmětů. Nebude se probírat nová látka a hodiny na sebe nebudou navazovat. Žáci  budou mít možnost  pracovat v menších skupinkách a  pochopit a procvičit to, co jim třeba v průběhu roku uniklo.