IX. třída – Elektrikářem na zkoušku

Po předchozí zkušenosti teoretické přichází i zkušenost praktická v podobě reálného zapojení elektroinstalace běžně používané v domácnostech. Žáci devátého ročníku probírají v hodinách fyziky základní principy výroby, distribuce a následného využití el. proudu.  Proč si to nezkusit i doopravdy? V rámci projektu propojení fyziky a pracovních činností měli možnost si vyzkoušet zapojit jističe, vypínače, schodišťové přepínače, zásuvky, světla.