„Kdo nezná svoji minulost, je odsouzen ji opakovat.“ ( George Santayana)

Zítra máme volno, ale proč tomu tak je, jsme si museli ve škole připomenout.
V úterý  jsme si v prvouce povídali o významných událostech roku 1939 a 1989.
Povídání bylo samozřejmě přizpůsobeno věkové skupině dětí.
Nešlo o žádný nudný dějepis. Děti se o naší historii velmi zajímaly, bavilo je to. Pouštěli jsme si krátké ukázky ze seriálu Vyprávěj i videa ze skutečných událostí.
Chtěly se podělit o své zkušenosti, mnohé z nich vyprávěly mnoho zajímavých věcí, historek a příběhů, které jim předávají rodiče a prarodiče.
Do sešitu pak mohly obrázkem nebo volným psaním vyjádřit své pocity a názory. Zde je pár ukázek:

ANKETA
Ve středu se děti vydaly na průzkum do vyšších ročníků, kde se starších spolužáků dotazovaly na to, proč je 17. listopadu svátek, jak se nazývá a ke kterým událostem se váže. Fotografie si můžete prohlédnout zde:

Den boje za svobodu a demokracii

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. K tomuto datu se váží hned dvě události, první z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé okupaci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo popraveno. Druhý se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily sametovou revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. Označení sametová revoluce vymysleli novináři, a jedná se o označení naší revoluce, která byla provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu. Nejvýrazenější osobností celé revoluce se stal v té době budoucí prezident Václav Havel.

Od roku 2000 se obě události v České republice uctívají státním svátkem. Do té doby měl 17. listopad statut významného dne.