6 – 8_Pedagogická intervence 19. 12. – K. Budilová

Pedagogická intervence vedená K. Budilovou se v úterý 19. 12. ze zdravotních důvodů nekoná.