Personální obsazení

Vedení školy

KRÁLÍKOVÁ Hana, Mgr. ředitelka školy kralikova@zs-stechovice.cz
mobil.: 731 612 812
tel.: 242 413 650
STRNAD Milan, Mgr. statutární zástupce ředitelky strnad@zs-stechovice.cz
mobil.: 731 612 813
tel.: 242 413 651
BUDILOVÁ Klára, Mgr. zástupkyně ředitelky
metodik prevence rizikového chování
budilova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 654 (kabinet III. patro)

Pedagogičtí pracovníci

BERÁNKOVÁ Jana, Mgr. třídní učitelka 1. třída berankova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 653 (kabinet přírodních věd)
CABALOVÁ Lenka, Mgr. třídní učitelka 7. třída
koordinátor environmentální výchovy
cabalova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 654 (kabinet III. patro)
CIHELKOVÁ Klára, Ing., Ph.D. cihelkova@zs-stechovice.cz
ČMAKALOVÁ Hana, Mgr. třídní učitelka 5. třída cmakalova@zs-stechovice.cz
FRDLÍKOVÁ Michaela, Bc. asistentka pedagoga frdlikova@zs-stechovice.cz
HAWRYLUKOVÁ Jana, Mgr. třídní učitelka 8. třída
výchovná poradkyně
hawrylukova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 653 (kabinet přírodních věd)
HLADÍKOVÁ Michaela asistentka pedagoga
KOPECKÁ Dana, Mgr. třídní učitelka 9. třída kopecka@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 655 (kabinet anglického jazyka)
KOUTSKÁ Ivana, RNDr. koutska@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 653 (kabinet přírodních věd)
MAŠEK Martin třídní učitel 6. třída masek@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 652 (kabinet tělesné výchovy)
OBERMAJEROVÁ Kateřina, PhDr. třídní učitelka 3. třída obermajerova@zs-stechovice.cz
PAPÍRNÍKOVÁ Kristýna, Mgr. sociální pedagog kristyna.papirnikova@gmail.com
mob.: 773 959 831 (soukromý)
SUCHOMELOVÁ Anna, Mgr. třídní učitelka 4. třída suchomelova@zs-stechovice.cz
ŠAFRÁNEK Petr, Ing. metodik ICT safranek@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 654 (kabinet III. patro)
ŠPÍNOVÁ Pavla asistentka pedagoga spinova@zs-stechovice.cz
VAČKÁŘOVÁ Andrea, Ing. třídní učitelka 2. třída vackarova@zs-stechovice.cz

Vychovatelky ve školní družině

BRAUMOVÁ Eliška vedoucí vychovatelka ve školní družině
asistentka pedagoga pro 1. stupeň
koordinátor environmentální výchovy
braumova@zs-stechovice.cz
ŠULCOVÁ LUKEŠOVÁ Denisa vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga sulcova@zs-stechovice.cz
TROJÁNKOVÁ Pavla vychovatelka ve školní družině trojankova@zs-stechovice.cz

Provozní zaměstnanci

RŮŽIČKOVÁ Václava hospodářka ruzickova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 657
KRÁLÍKOVÁ Hana hospodářka hospodarka@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 657
mobil: 606 865 432
DAVID Martin školník
ŠIMEČKOVÁ Jindřiška uklízečka
MRÁZKOVÁ Lenka uklízečka