Placení kroužků

Úhradu za kroužky provozované naší školou budou rodiče provádět převodním příkazem na běžný účet školy číslo 168906332/0300, do zprávy pro příjemce uvedou  jméno a příjmení dítěte + název kroužku. Platby budou provedeny v následujících termínech:

na I. pololetí  do 25. 09. 2017
na II. pololetí  do 25. 01. 2018.

Pokud platba nebude nejpozději v tento den připsána na účet školy, dítě se nebude moci dále aktivit v daném kroužku účastnit.