Preventivní programy v naší škole

I v tomto školním roce budeme spolupracovat s obecně prospěšnou společností Magdaléna, která bude na druhém stupni pořádat primárně preventivní programy. Ve všech zapojených třídách proběhnou během školního roku čtyři tříhodinové bloky na témata zvolená třídními učiteli (v závislosti na ročníku, konkrétní skupině i aktuální situaci).

Prostřednictvím interaktivních setkání by si měli žáci osvojovat dovednosti, které je podpoří v náročném období dospívání a povedou je k samostatnosti a soběstačnosti. Jednotlivými aktivitami je provázejí pracovníci organizace Magdaléna (samozřejmě vždy za přítomnosti třídního učitele).

Obecným cílem prevence je předcházet rizikovému chování u dětí a mládeže nebo alespoň oddálit toto chování do pozdějšího věku a pokusit se minimalizovat rizika spojená s tímto jednáním z hlediska jedince i celé společnosti.

Více informací naleznete také zde: http://www.magdalena-ops.eu/cz/